Regulamin

 1. Wypożyczalnia sprzętu do regeneracji dostępna pod adresem internetowym www.regeneracjawroclaw.pl  prowadzona jest przez Centrum Regeneracji i Fizjoterapii Eliasz Zientara, ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław, NIP 8891566743, REGON 022264762.
 2. Klient może złożyć zamówienie na wypożyczenie urządzeń wypełniając formularz zamówienia przy poszczególnych urządzeniach. 
 3. Cena wypożyczenia znajduje się w opisie każdego z urządzeń i stanowi kwotę brutto (z VAT). 
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 5. Koszt wypożyczenia urządzeń opłacany jest przez klienta z góry przez system Przelewy24.
 6. Do ceny wypożyczenia doliczana będzie kaucja zwrotna, płatna w gotówce przy odbiorze urządzenia i podpisaniu umowy. Kwota kaucji znajduje się w opisie każdego urządzenia. Przy wypożyczaniu więcej niż jednego urządzenia, Klient zobowiązany jest wpłacić kaucję osobno za każde urządzenie.
 7. Po prawidłowym złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie ze szczegółami zamówienia na adres e-mail podany w formularzu. 
 8. Odbiór wypożyczonych urządzeń możliwy jest w siedzibie Usługodawcy, tj. Centrum Regeneracji i Fizjoterapii Eliasz Zientara, ul. Mianowskiego 2B, 51-605 w godzinach pracy Centrum. W wyjątkowych przypadkach, uzgodnionych telefonicznie lub mailowo, Usługodawca może dostarczyć wypożyczony sprzęt do domu Klienta.
 9. Przy odbiorze zamówienia Klient zobowiązany jest podpisać umowę wypożyczenia (treść), przedstawić ważny dowód osobisty oraz wpłacić kaucję w gotówce.
 10. Klient może odstąpić od zamówienia i zwrócić się o zwrot wpłaconej opłaty w każdym momencie przed odbiorem wypożyczonych urządzeń poprzez wiadomość email na adres kontakt@regeneracjawroclaw.pl .
 11. Opłata zostanie zwrócona w terminie do 14 dni od przyjęcia zgłoszenia o odstąpieniu od zamówienia. Zwrot nastąpi na konto z którego została wykonana opłata. 
 12. Klient ma prawo złożyć reklamację, gdy okaże się, że wypożyczony sprzęt jest niezgodny z opisem na stronie internetowej wypożyczalni, jest uszkodzony lub nie działa poprawnie.
 13. Reklamacja musi być złożona w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@regeneracjawroclaw.pl lub pisemnie w siedzibie Usługodawcy, tj. Centrum Regeneracji i Fizjoterapii Eliasz Zientara, ul. Mianowskiego 2B, 51-605 w godzinach pracy Centrum.
 14. Usługodawca odpowie na reklamację Klienta w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. 
 15. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zwróci Klientowi koszty wypożyczenia wadliwego sprzętu. 
 16.  Administratorem danych, przekazywanych przez Klienta w związku ze składaniem zamówienia, jest Centrum Regeneracji i Fizjoterapii Eliasz Zientara, ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław, NIP 8891566743, REGON 022264762.
 17. Przekazywane dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie celem realizacji umowy o wypożyczenie sprzętu. 
 18. Klient podaje wszelkie dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem iż prawdziwość danych podawanych przez Klienta warunkuje prawidłową realizację obowiązków przez Usługodawcę.
 19. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.